Etykietowanie tub to proces, który odgrywa ważną rolę w produkcji i dystrybucji produktów. Etykiety tub serwują jako informacje o produkcie, m.in. jego nazwę, skład czy właściwości. Etykiety są nanoszone na naczynia w celach wizualnych i informacyjnych. Depaletyzacja odbywa się zazwyczaj przy użyciu masowych systemów etykietowania, aby bardziej efektywnie przekazywać informacje o produktach i zwiększać przeświadczenie konsumentów.

Proces etykietowania tub rozpoczyna się, gdy produkt zostanie odebrany z linii produkcyjnej. W zależności od warunków produkcyjnych może to mieć miejsce w postaci pojedynczych pojemników lub w opakowaniu. Przed etykietowaniem pojemniki lub tuby są układane na paletach lub stacjach paletyzacji. Po tej czynności następuje konwersja opakowań materiałowych, czyli adresowanie i kodowanie naczyń w celu wykonania niezbędnych usług, takich jak opakowania zbiorcze, konwersja kodów barwnych lub wprowadzanie identyfikatorów sprzedawcy.

Gdy opakowania zostaną gotowe do etykietowania, służące do tego maszyny są dostarczane i przygotowywane do działania. Maszyny mają wbudowane systemy sterujące, które pozwalają na precyzyjne i szybkie nanoszenie etykiet. Po podłączeniu maszyny do systemu informatycznego otwarcie i zamknięcie zamków akustycznych umożliwia szybkie etykietowanie.

Kilka popularnych systemów sterowania etykietowanie może wystąpić w tego procesu. Systemy typu labeler są często stosowane w długiej linii produkcyjnej, w której pojemnik jest przesyłany do drukarek etykiet i do aplikatorów etykiet. Te systemy automatycznie czytają informacje na temat produktu ze skanera lub kodera kreskowego i automatycznie dopasowują etykiety. Systemy markera mają zazwyczaj unikalne metody aplikacji etykiet z zastosowaniem informacji zawartych w systemie informatycznym. Systemy in-line są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie jest wymagany odpowiedni czas bezprzewodowego przesyłania informacji i etykiet.

Po etykietowaniu tub producenci zazwyczaj umieszczają je na paletach i przesyłają do magazynu lub sklepu. Proces etykietowanie tub jest ważny, ponieważ informacje naniesione na etykiecie zwiększają przeświadczenie konsumentów o produkcie. Etykiety mogą również pomóc w identyfikowaniu uszkodzonych lub niewłaściwie wykonanych pojemników i wzywać do niezbędnych poprawek.

Etykietowanie tub jest bardzo ważnym i często podstawowym elementem każdego łańcucha logistycznego. Proces etykietowania jest stosunkowo prosty dzięki systemom sterowania etykietowanie, ale producenci podejmują jednocześnie szereg innych kroków, aby zapewnić konsumentom pełną informację o produkcie i zapewnić jego właściwą identyfikację.